Política de Privacitat

D'acord amb les disposicions de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el responsable del lloc web, el Club Bàsquet Sueca,  informa a tots els usuaris del lloc web que faciliten o vagen a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El simple fet d'enviar-nos les seves dades de caràcter personal suposarà el consentiment per a la seva incorporació a l'anomenat fitxer i a la seva posterior tractament per part del Club Bàsquet Sueca per a realitzar les següents finalitats:

- Remissió de comunicacions relacionades amb les activitats del Club de Bàsquet Sueca.

- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que siga realitzada per l'usuari a través d’aquest formulari.

Els usuaris podran revocar el consentiment prestat, sense que tingue efectes retroactius, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Club Bàsquet Sueca.

Atenció LOPD, Club de Bàsquet Sueca,

C/ Cullera 13, pta 6 46410, Sueca, València, España,

L’ usuari garanteix que les dades personals facilitades a través de les nostres pàgines web són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguen a la seva situació actual.